سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

اندیشه

برکت

<<با این کار هیچکس نمی توند مانع موفقیت شما شود>>

هر تلاشی که در این جهان انجام می شود فقط از حول و قوه خداست و او تنها قدرتی است که هر ذره و هر موجود و هر چیزی را به حرکت وا می دارد.

شایدذ بعضی بگویند که درمورد امور فکری و معنوی چه میتوان گفت ولی انچه مهم میباشد این است که کاری را که انجام میدهیم با عشق و محبت واخلاص باشد .

معماری که ساختمانی را میسازد و این عمل را بر پایه اصو لی جهانی به انجا م میرساند در اصل کارش را با عشق مخلو ط میکند

واز این کاری که میکند لذ ت می بر د در اصل او دست کمی از سخنر ان یا خطیب مذ هبی که بر ای خد ا سخنر انی میکند ندارد.

زمانی که صنعتگری می کوشد تا ابزاری تکمیل تر و راحتر بسازد و در درست کردن ان تلاش میکند که مردم راحت باشند و سودی

 نصیب دیگران شود به هر حال قانون طلای الهی را مورد عنایت قرار داده و بکار برده است.

در ان صورت است که می توانیم بگوئیم کاری را که انتخاب کرده خدای است و همین باعث میشود تا پروردگار هم او را در همه

 حال مورد عنایت قرار دهد.

در اینجاست که می گوییم چه کسی می تواند با چنین شخصی از در اعتراض در آید؟ و یا چه قدرتی در آسمان و زمین پیدا می شود

 که قادر باشد صاحب این حرفه را از موفقیت باز دارد؟

 

 

 

<<جذب نیروی الهی بسوی کار خود>>

با این تمرین روحی نیرو و پشتییبانی الهی را بسوی کار خود جذب می نماییم: << من می دانم و ایمان دارم که کارم یک

  کار الهی است و پروردگار در همه حا ل با من است واین برا ی من به این مفهو م است که او نو ر است و محبت ورا ستی والهامی است.

که روح وروا نم راغ در بر می گیرد من خودم را به او می سپارم تا مشکلاتم را حل کند و مرا به خواسته هایم برساند زیرا قدرت خدا حامی من است.

هم اکنون من در راحتی و آسایش هستم. میدانم که ارتباط کاری من با قانون الهی هماهنگی داذد. من با همه در دوستی و

 تفاهم و صمیمیت هستم. رفتار دوستانه و بسیار خوبی با مشتریان و مردم دارم و مناسبات ما طبق راستی و اطمینان و

 صداقت قرار دارد.>>

 

 

<<رئیس واقعی همه>>

خانم کارمندی می گفت:<< من هر چند یکبار عادت داشتم کارم را تغییر دهم یک جا نبودم از این کار فرما نزد دیگری

 از این شرکت به شرکت دیگری می رفتم و تلاش می کردم پول و در آمد زیاد تری کسب کنم و وضیعت بهتری بیابم تا

 اینکه به این نتیجه رسیدم که رئیس واقعی من پروردگار است و من برای او کار می کنم و خداست که به من در آمد و

 ثروت می دهد و وضعیت خوبی برایم در پیش می گیرد. همین عامل سبب شد در کارم ثابت بمانم و رشد پیشرفت کنم تا

 جای که اکنون همسرمعاون شرکت هستم و این را مدیون این فکر می دانم که پروردگار را یگانه رئیس خود پنداشتم و از

 ته قلب یقین پیدا کردم کخ جزء خدا برای هیچ بندهای کار نمی کنم.

به همین خاطر همیشه می خندم و با آسودگی از کاری که می کنم بهره می برم.>>

 

 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.gigaimage.com/images/kdh8294en9x4pyv3bm8.jpg&imgrefurl=http://mporesmaeli.blogfa.com/&usg=__9LeImU4OdiiIUGLqZl7pZ-eFSdU=&h=369&w=300&sz=23&hl=en&start=33&tbnid=V_bSXtb_IfZzoM:&tbnh=122&tbnw=99&prev=/images%3Fq%3D%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25B4%25D9%2587%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Den%26sa%3DN%26start%3D20 

 

 

 

 

 


پسر فقیر

<< پسر فقیر و رسیدن به توانگری و موفقیت>>

در محله های فقیر نیورک پسر جوانی را مشناختم که در خانوادهای فقیر بزرگ شده بود. طبیعتا نه درس خوانده بود نه چیزی یاد گرفته بود. اما صدای زیبای داشت که هرکس می شنید به شوق می امد و او را تحسین می کرد. ولی از ان رو که قادر نبلود پیش استادی برود و اموزش ببیند.

فنون لازم را نم دانست و همین او را عذاب می داد. به گفتم: <<هر شکلی از خود در ضمیر با طنت بنشانی نتیجهاش را مخی بینی و عکس العمل مورد علاقه را پیدا می کنی.>>به او اموختم چطور جسم و جانش را ارام کند و در مکانی تنها بنشیند و تصور کند در برابر میکروفونی قرار گرفته و اواز می خواند و حتی از نوای سازی که با او همراه می باشد شاد شده است. انوقت با اعتماد کامل به خودش بگوید:<<صدای من صدای پروردگار است و من آواز زیبای را میخانم.>>

بعد از صحبت های تحین آمیز مرا بشنود که به او تهنیت میگویم.

مدتی نکشید که همان شکلی را که در باطنش تصور کرده بود در عالم حقیقت دید.یکدفه یک استاد آواز اتفاقی صدایش را می شنود و به او می گویدمیتواند هفتهای چند ساعت رایگان به او آموزش دهد و در مورد او گفته بود که:<<این جوان اینده روشنی دارد و من او را کمک می کنم به مدارج بالای برسد.>>

سال بهد به ارزویش رسید و نه فقط در شهر و ایالت گوناگون کنسرت داشت بلکه قراردادهای با اروپا و آسیا و آفریقا هم بست و در مدت کوتاهی بسیار ثروتمند و توانگر گردید چرا که سود فراوانی از این کنسرت ها نصیبش شده بود.

هر فردی هنری دارد و استعدادی یا استعدادهای را پروردگار به او اعطاء کرده است فقط باید بوسیاه ضمیر باطن آن را اشکار نمود.

  

 


قدرت زبان

قدرت زمان:

 

برای کنترل سخنان خود هر انچه به ذهن میرسد را بر زبان جاری نسازید.

سخن چینی را برای سعادت خود از گفتارت کنار بگذار.

با سکوت پیروزی خود را تضمین کن.

لازم نیست به همه سوالات پاسخ دهیم.

برای محبوبیت تو کافی است که راستگو باشی.

بخشش فقط در مال و ثروت نیست از آن مهم تر گفتن سخن حق است.

سوفیستیان می گویند کسی در زندگی موفق است که در زبان قدرت بیشتری داشته باشد.

با گفتار نیک روح خود را طراوت بخشیم.

 

 

 


روشهای موفقیت در کسب کار

روش های موفقیت در کسب کار

پول و ثروت را نمیتوان به هر طریقی کسب کرد.از راهای نامشروع بپرهیزید.

 

پرداخت حقوق نیروها وکارگران را به موقع بپردازید تا نتیجه پرکاری انها را ببینید.

 

به کارهای مشغول شویدکه مردم به انها نیازمند هستنند.

 

شعار زندگی خود راکار و تلاش قرار دهید.

 

محل کار دوستان خود را پاتوقی برای گذراندن وقت نکنید.

 

طلا خرید نکنید مگر برای تقویت اقتصاد زندگیتان.

 

تلاش برای رسیدن به موفقیت میبایست جزء زندگی هر مرد و زن قرار گیرد.